W języku polskim istnieje mnóstwo słów i wyrażeń, które sprawiają wielu z nam trudności. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że popełniamy błędy, obcujemy z nimi bowiem na co dzień, słyszymy je zarówno od naszych znajomych, jak i osób starszych.

Warto dbać o kulturę naszego ojczystego języka, dlatego też przedstawiamy poniżej bardzo rozpowszechnione w mowie potocznej lapsusy językowe.

Włączać

Nierzadko słyszymy ten wyraz wymawiany jako „włonczać” albo „włanczać”. Taka wymowa jest nieco bezsensowna. Aby unikać tego błędu, wystarczy skojarzyć czasownik „włączać” z „włącznikiem”, który mamy na ścianie – przecież nie nazywamy go „włancznikiem” ani „włoncznikiem”…

Wziąć

Mylą się osoby, które mówią „wziąść”. Jak tłumaczy znany językoznawca, prof. Mirosław Bańko: „wziąć […] odmienia się inaczej niż czasowniki na -ść, por. iść – idę, wieść – wiodę, kraść – kradnę, ale wziąć – wezmę, a nie wezdę ani wezdnę. Nade wszystko jednak wziąść ma ciągle opinię formy niepoprawnej, a spotykane jest głównie w mowie (w piśmie razi dużo bardziej)”. Jak najprościej zapamiętać tę formę? Skoro mówimy, że można coś „brać”, a nie „braść”, to także można „wziąć”, a nie „wziąć”. [źródło]

W każdym razie

Popularną wariacją tego zwrotu jest „w każdym bądź razie”. Taka konstrukcja krzyżuje ze sobą frazy: „w każdym razie” i „bądź co bądź”. Poprawnie jest używanie wyłącznie jednej z nich, bez miksowania ich ze sobą.

W cudzysłowie

Słowo „cudzysłów” odmienia się tak samo jak „rów”. Nie powiemy przecież „w rowiu”, dlaczego zatem mielibyśmy mówić „w cudzysłowiu”? Zapamiętajmy po prostu, że „w cudzysłowie jak w rowie”. Reguła dla bardziej opornych? Jeśli znajdziecie się w bardzo trudnej sytuacji, to powiecie, że znaleźliście się w „czarnym dupiu”, czy raczej ….?

Liczba vs. ilość

W języku polskim istnieją czasowniki policzalne i niepoliczalne. Wszystko to, co możemy policzyć, łączymy zatem ze słowem „liczba”, natomiast całą resztę z wyrazem „ilość”. W języku oficjalnym niepoprawne są zatem wyrażenia typu „ilość produktów w koszyku” [w sklepie internetowym], czy „ilość artykułów objętych promocją”. Zapamiętajmy, że może być „ilość cukru”, ale „liczba łyżeczek cukru”.

Mamy nadzieję, że dzięki naszym wyjaśnieniom, zapamiętacie poprawne formy wyżej przedstawionych słów i zwrotów. Zachęcamy też gorąco do własnych poszukiwań. Z pomocą przychodzą nam słowniki (tradycyjne i internetowe, np.: Słownik języka polskiego PWN), poradnie językowe (np.: Poradnia językowa PWN, z której pomocy korzystaliśmy przy przygotowywaniu tej notki), a nawet specjalne kanały w serwisie YouTube, np. kanał vlogerki Mówiąc Inaczej.

Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie błędy Was rażą, drodzy Czytelnicy! Zachęcamy do dzielenia się Waszymi obserwacjami.

Autor: Klaudia S. / Klaudia K. / Kamil Ł. / Agnieszka K. / Julia D. / Patryk P.