Święta już tuż-tuż, więc – jak co roku – powraca temat odpowiedniego zapisu. Pisząc kartki SMS-y do najbliższych i przyjaciół, zastanówmy się, jakich liter użyć, by nikt nie wziął nas za ignorantów.

Zacznijmy od najoczywistszej formy, w której będziemy używać rzeczownika:

Wielkanoc
święta Wielkanocy / święta Wielkiejnocy (pierwszy człon – „wielka” – może się odmieniać lub nie).

Zgodnie z powyższym, będziemy składać życzenia „spokojnych świąt Wielkanocy / radosnych świąt Wielkiejnocy”, a w wierszykach pisać, by „zajączek na Wielkanoc przyniósł moc radości”.

A teraz czas na trudniejszą mniej oczywistą formę, w której użyjemy przymiotnika. Dopuszczalne zapisy to:

święta wielkanocne
Święta Wielkanocne (gdy ze względów uczuciowych lub grzecznościowych chcemy użyć wielkich liter).

Uwaga! Niedopuszczalna jest kontaminacja („zmieszanie”) obu tych form i pisownia „święta Wielkanocne”.

W związku z tym będziemy życzyć „błogosławionych świąt wielkanocnych / Świąt Wielkanocnych”. Która z form jest lepsza? Pierwsza, z małymi literami na pewno wywołuje mniej dyskusji i może być użyta zawsze, podczas gdy wielkich liter możemy użyć, mając ku temu powody (chęć okazania wyjątkowego szacunku, podkreślenie, jak wielkie znaczenie mają dla nas te święta).

Nie pozostaje nam już nic innego, jak tylko złożyć Wam życzenia: radosnych świąt Wielkanocy i bardzo mokrego śmigusa-dyngusa (oczywiście małymi literami). Do zobaczenia po przerwie świątecznej!