Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej się rozpoczęły, emocje rosną. W przypływie euforii nie zapomnijmy o poprawności językowej. Dzisiejszy wpis jest dedykowany wszystkim tym, którzy zamierzają wypowiadać się o piłce w najbliższym czasie.

 

Sprawa pierwsza: odmiana rzeczownika mecz w liczbie mnogiej. Przypomnijmy, jak deklinuje się omawiany rzeczownik:

M. mecze

D. meczów

C. meczom

B. mecze

N. meczami

Ms. meczach

W. mecze

 

O ile większość przypadków nie sprawia nam problemu, o tyle dopełniacz lubi płatać figle. Zapamiętajmy, że możemy mówić do siebie:

Sprawdź wyniki dzisiejszych meczy meczów.

Nie widziałem dwóch ostatnich meczy meczów naszej reprezentacji (jak to?!).

 

Jak to najprościej zapamiętać? Profesor Bralczyk przychodzi z pomocą i niezwykle obrazowym wyjaśnieniem: „meczy to koza!” (dla zainteresowanych). I choć w 2003 roku prof. Mirosław Bańko nie uznawał formy meczy za niepoprawną (zobacz tutaj), to jednak praktyka wskazuje, że nie zyskała ona sympatii przez kolejne lata. Co więcej, ostatnia aktualizacja słownika ortograficznego również wskazuje formę meczów jako jedyną poprawną, choć internetowy „Słownik gramatyczny języka polskiego” podaje formę meczy jako potoczną (a teraz zobacz tutaj).

 

Sprawa druga: pisownia przymiotników złożonych i rzeczowników zbiorowych. Inspiracją do tej części wpisu było zdjęcie opublikowane dzisiaj przez redakcję portalu Onet Kobieta:

onet kobieta mecz 2

 

Przypomnijmy, polska flaga jest biało-czerwona, a nie białoczerwona, biało czerwona czy biało – czerwona. Zapamiętajmy, że zestawiając ze sobą dwa równorzędne przymiotniki, należy je połączyć dywizem, zwanym także łącznikiem, przed którym i po którym nie wciskamy spacji. Podobnie będziemy pisać o członkach naszej reprezentacji, używając rzeczowników zbiorowych. Nasi piłkarze to Biało-Czerwoni, a nie Białoczerwoni, Biało Czerwoni, Biało – Czerwoni czy biało-czerwoni (małymi literami).

 

W zdjęciu opublikowanym przez portal Onet Kobieta należałoby więc dodać łącznik, a także uzupełnić brakujący przecinek, po słowach „Do boju”, skoro forma „BIAŁO CZERWONI” została użyta tutaj w wołaczu.

 

Jesteśmy dopiero na początku Mistrzostw, więc szans na użycie poprawnych form będziemy mieć jeszcze niemało. Obyśmy o Biało-Czerwonych mogli napisać 10 lipca ;-).