Język jest systemem znaków, z których każdy ma odpowiednik w świecie pozawerbalnym. Na pytanie, po co nam język, każdy z nas zapewne odpowie, że bez języka nie byłoby komunikacji. Ale czy na pewno język służy tylko do komunikacji?

 

Na warsztatach, które odbyły się w naszej szkole 11 maja, dowiedzieliśmy się, że język może pełnić różne funkcje – pierwszą z nich jest funkcja informacyjna. Jest używana w tekstach wówczas, gdy nadawca ma na celu poinformowanie odbiorcy o czymś. Z taką funkcją spotkamy się w encyklopediach, ale też na co dzień, gdy mówimy na przykład: Dzisiaj na piątej lekcji będzie kartkówka z matematyki.

 

Inną funkcją języka jest funkcja impresywna: mamy z nią do czynienia wówczas, gdy nadawca próbuje w jakiś sposób wpłynąć na odbiorcę swoich wypowiedzi. Zapewne już się domyślacie, że będzie występowała ona głównie w reklamach – w końcu chodzi tam głównie o to, by przekonać potencjalnych klientów do zakupu reklamowanego produktu. Wyznacznikiem takiej funkcji będą na przykład czasowniki w trybie rozkazującym. Kiedy powiem: Basiu, naucz się na kartkówkę z matematyki! skorzystam właśnie z tej funkcji języka.

 

Funkcja ekspresywna występuje wtedy, gdy odbiorcy chodzi przede wszystkim o wyrażenie własnych odczuć. Taką funkcję możemy znaleźć na blogach, na których autorzy opisują, jak im minął dzień czy jak się w danej sytuacji czuli. Tę funkcję zastosujemy też wtedy, gdy powiemy na przykład: Z kartkówki dostałam 5, więc jestem najszczęśliwsza na świecie!!!

Wyróżniamy także funkcję fatyczną i poetycką. Funkcja fatyczna służy do nawiązania lub podtrzymania kontaktu, stąd najczęściej pojawia się w rozmowach, natomiast poetycka zwraca uwagę na piękno i kunszt samego języka.

 

Mamy nadzieję, że po naszej dzisiejszej notce zapamiętacie na długo, jak nazywają się poszczególne funkcje języka. Gdybyście mieli jednak jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach! Postaramy się udzielić na nie odpowiedzi.

 

 

Julia K., Patrycja G., Małgorzata D.